FINANČNÁ OLYMPIÁDA
Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy
Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a
zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.
Kto sa môže do súťaže zapojiť?
Každý študent strednej školy a príslušného ročníka 8-ročného gymnázia na území SR.
Kto bude zaradený do súťaže?
Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na webovej stránke
www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.
Časový harmonogram súťaže

10. ročník súťaže štartuje v novembri 2021!