FINANČNÁ OLYMPIÁDA

Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy

Súťaž je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti.Pre stredoškolákov nadácia realizuje zdarma priamo na ich školách i vzdelávací cyklus Finančná akadémia.

FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Každý študent strednej školy a príslušného ročníka 8-ročného gymnázia na území SR.

Kto bude zaradený do súťaže?

Študent, ktorý vyplnení registračný formulár po ukončení I. kola online testu na web stránke www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.

Priebeh súťaže

V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Vo finálovom kole, ktoré je organizované prezenčnou formou, je študent odkázaný už iba na svoje finančné vedomosti.

MacBook pre výhercu + 2 000 eur pre školu
iPad mini pre výhercu + 1 000 eur pre školu
iPod pre výhercu
+ 500 eur pre školu

Každý účastník finále získa malý darček.