V súťaži môžeš vyhrať

1. miesto
1000€
pre seba
1000€
pre školu
1000€
pre učiteľa
2. miesto
750€
pre seba
750€
pre školu
750€
pre učiteľa
3. miesto
500€
pre seba
500€
pre školu
500€
pre učiteľa
Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy
Vďaka finančnej olympiáde si môžu stredoškoláci otestovať a navzájom porovnať svoje finančné vedomosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.
Kto sa môže do súťaže zapojiť?
Každý súťaživý študent strednej školy a príslušného ročníka 8-ročného gymnázia na území SR, ktorý sa nebojí výziev a páli mu to.
Kto bude zaradený do súťaže?
Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na webovej stránke www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.
Časový
harmonogram
súťaže
Súťaž prebieha v troch kolách. V prvých dvoch, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Vo finálovom kole, ktoré sa organizuje prezenčnou formou, je študent odkázaný už iba na svoje finančné vedomosti.
I. otvorené kolo súťaže
6.11.2023 o 12:00 hod. - 02. 02. 2024 o 23:59 hod.
I.
II. kolo súťaže
26. 02. 2024 o 00:00 hod. - 07.04. 2024 o 23:59 hod.
II.
III. kolo súťaže
presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy
III.